Realizace strategie - díl třetí

3. září 2013 v 22:48

Výzkumné ústavy a vysoké školy.


Systém výzkumu a vývoje


Díky existenci Ministerstva pro výzkum, vývoj a inovace se budou systémy financování vysokých škol a Akademie věd postupně přibližovat, až splynou. Tak zanikne důvod pro současné rozpory a animozity. Institucionální a účelové (grantové) financování bude i v budoucnu zachováno s tím, že se bude poměr postupně měnit v prospěch účelové financování. Tento proces již probíhá, tedy to neznamená žádnou změnu proti současnému stavu.
Účelové financování výzkumu a vývoje bude probíhat ze 2 zdrojů jako dnes: Grantová agentura a Technologická agentura.

Grantová agentura je učena k financování základního výzkumu, orientovaného i neorientovaného, jehož produktem jsou publikace. Podle nich se rozdělují prostředky. Publikace jsou hodnoceny mírou citovanosti, tzv. impakt faktorem. Priority jsou stanoveny, velice široce, podle současných a připravovaných materiálů Rady. Grantová agentura financuje především akademický výzkum, tedy vysoké školy a Akademii věd. Na tom není třeba nic zásadního měnit. Grantová agentura bude rozdělovat 1/3 prostředků na výzkum a vývoj, což je podíl podle západoevropských zkušeností.

Technologická agentura je určena k financování aplikovaného výzkumu a vývoje, především průmyslového výzkumu. Produktem aplikovaného výzkumu nejsou publikace, ale patenty, technologie, know-how atd. Hodnocení výstupů aplikovaného výzkumu a vývoje bude záviset na konkrétním ekonomickém či jiném přínos z jejich realizace. Pokud budou akademická výzkumná pracoviště respektovat tato pravidla, mohou se soutěží o granty účastnit jako každý jiný. Technologická agentura bude rozdělovat 2/3 prostředků na výzkum a vývoj, což je podíl podle západoevropských zkušeností

Priority pro Technologickou agenturu musí být stanoveny odlišným způsobem a odlišným týmem odborníků, než priority pro Grantovou agenturu. Priority musí být mnohem užší a přísnější. Takovou práci v této zemi ještě nikdo nikdy nedělal. Nejprve bude třeba vyvinout metodiku pro tuto práci. Priority aplikovaného výzkumu by měly být stanoveny podle inovačního potenciálu českého průmyslu, a to velkých, středních i malých firem. Se zvláštním zřetelem na potenciální spin-off firmy a další formy technologického transferu. Nemá smysl vyvíjet technologie, které v této zemi nemůže nikdo realizovat.

Změny na vysokých školách


Nenavrhujeme ani školné, ani zápisné, ani nic podobného.

Nesouhlasíme s názorem požadujícím, aby 50% populace mělo vysokoškolské vzdělání.

To nutně vede k poklesu úrovně vysokoškoláků. Vysoké školy budou preferovat kvalitu a ne kvantitu. Nebudou financovány "platbou za studenta", jako dnes. Limitem studenta vysoké školy bude IQ 120. Na tuto úroveň bude upravena náročnost studia.

Systém řízení českých vysokých škol se přizpůsobí systému v západní Evropě a v USA.

Volba rektorů a děkanů bude úkolem správních rad, jmenovaných z významných osobností, z významných manažerů průmyslu a z významných vědců, ne však z dotyčné univerzity, aby nedocházelo ke střetu zájmů. To je ve světě běžná cesta. Je zde vyloučen střet zájmů jako u akademických senátů. Rektory a děkany pak mohou být výrazné osobnosti, které zajistí potřebnou dynamiku změn vysokých škol a tím i jejich potřebnou úroveň. Stejně tak budou správní rady schvalovat a kontrolovat rozpočty vysokých škol.

Akademickým senátům zůstane mnoho kompetencí týkajících se organizace školního roku, nastavení podmínek pro studenty a řada dalších.

Akademická místa budou obsazována konkursy a titul profesora či docenta bude svázán s konkrétním místem na konkrétní vysoké škole, stejně jako titul ředitele firmy. Tím padne bariéra oddělující vysokoškolské pedagogy od "zbytku světa". Pak mohou být profesory na českých vysokých školách odborníci ze zahraničních vysokých škol, výzkumní pracovníci z komerčních výzkumních pracovišť, špičkoví manažeři firem apod. Bude možné, aby profesor místo opustil, věnoval se inovačnímu podnikání a po nějaké době se zase na vysokou školu vrátil. Úroveň vysokých škol stoupne a studenti tak budou daleko lépe připraveni na své působení v praktickém životě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama