Realizace strategie - díl první

3. září 2013 v 23:01

Reorganizace státní správy


Zásadní krok rekonstrukce státní správy by měl vést k tomu, aby se základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj, technologický transfer a inovační podnikání dostaly na stejnou úroveň, navzájem na sebe navazovaly, směřovaly ke stejnému cíli a díky tomu aby se uzavřel cyklus znalostní ekonomiky. Na konci pak musí být daně přicházející do státního rozpočtu. Pak má výzkum a vývoj smysl a pak může konkurenceschopnost naší země růst.

Nedostatek konkurenceschopnosti naší země se dotýká každého, protože má vliv na životní úroveň všech. Naše návrhy se soustředí na znalostní ekonomiku, tedy systém procesů probíhající od vysokých škol, přes výzkum, vývoj, technologický transfer až po inovační a technologické podnikání. To je pro konkurenceschopnost naší země klíčové. Na tom založily svůj hospodářský úspěch ty nejrozvinutější země této planety.

Tyto návrhy jsou stručným úvodem do změn v oblasti znalostní ekonomiky založeném na znalostech a zkušenostech za posledních 15 let a mnohokrát prodiskutovávaných na různých více či méně odborných inovačních fórech.

Ministerstvo pro výzkum, vývoj a inovace


Odborná veřejnost volá po Ministerstvu pro vědu nejméně 20 let. Má ho řada zemí. Nicméně zatím žádná vláda této země nedala této věci patřičnou prioritu.

Ministerstvo by řídilo akademický i průmyslový výzkum a vývoj, vysoké školy i Akademii věd, technologický transfer a inovační infrastrukturu.

Pouhá existence tohoto Ministerstva, a jeho kompetencí, by samovolně vyřešila mnoho problémů. Především propojení základního a aplikovaného výzkumu s inovacemi, propojení akademické a komerční sféry, rozpory mezi Akademií věd a vysokými školami, problémy s administrací programu OP VaVpI atd.

Ministerstvo by bylo vytvořeno z následujících částí:
 • Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace
 • Odbor výzkumu, vývoje a inovací (Úřad vlády, odbor 220200)
 • Skupina pro výzkum a vysoké školství (MŠMT, skupina III., odbory 30 až 37)
 • Sekce řízení operačních programů, část zabývajíc se programem OP VaVpI (MŠMT, odbory 42 až 46)
 • Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, včetně programů OPPI a CIP i jejich nástupců (MPO, sekce 08000, odbory 08100 až 08400)
Do gesce Ministerstva by přešla:
 • Akademie věd
 • Vysoké školy
 • Grantová agentura
 • Technologická agentura
 • Agentura CzechInvest, část zabývající se programem OPPI a byla by pojmenována CzechInnovation
 • Rada vysokých škol
 • Učená společnost, Konference rektorů, Klub kvestorů a další podobné organizace.
Akademický a průmyslový výzkum a vývoj by se přirozeně propojily a navázaly na inovační systém.

Podmínky pro práci Akademie věd a vysokých škol by se sjednotily. V budoucnu by oba typy institucí přirozeně splynuly, tak jak to je ve světě obvyklé. Tak by se vyřešil problém různého způsobu financování Akademie věd i vysokých škol.

Díky tomu by mohly být přirozeně spojeny programy OPPI a OP VaVpI, či jejich následovníci, jak oprávněně žádá EU. Tento program by byl administrován agenturou CzechInnovation, nástupcem CzechInvestu. Současná agentura CzechInvest zvládá administraci OPPI asi nejlépe z českých agentur. Současné MŠMT je asi nejhorší při administraci programů EU a hrozí zastavení dotací. Tím by odpadly problémy s administrací OP VaVpI i hrozby zastavení financování z EU.

Nástupce CzechInvestu, nová agentura CzechInnovation, by, mimo jiné, administrovala nový inovační systém, popisovaný dále.

Ministerstvo hospodářství


Ministerstvo hospodářství by bylo vytvořeno sloučením MPO, bez výzkumu a vývoje, s MMR, kterému zbylo již jen málo agend, po vzniku krajů (pohřebnictví, územní plán, cestovní ruch).

Samo MPO by zasloužilo redukci, protože v souvislosti s privatizací přišlo o řízení mnoha podniků a další úkoly. Dnes se stalo MPO spíš institucí lobující za zájmy velkých podniků a bývá obsazováno jejich pracovníky. Tyto části MPO lze omezit či přímo zrušit.

MPO je zřizovatelem řady organizací. Některé z nich je možno sloučit. Například agentury CzecTrade a zbytek agentury CzechInvest. Uvažovalo se o tom mnohokrát, protože jejich činnost spolu úzce souvisí.

Ministerstvo školství a kultury


Ministerstvo kultury má jen velmi malou agendu, granty pro kulturu a církve. Ve světě ani není zvláštní ministerstvo pro kulturu obvyklé. Jeho agendu lze snadno včlenit do MŠMT a vytvořit nové Ministerstvo školství a kultury. Kultura bude jeho součástí zcela přirozeně, rozhodně lépe než výzkum a vývoj, který tam byl cizorodým prvkem.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama