Naše strategie podpory ekonomiky

3. září 2013 v 23:09

Naše strategie podpory ekonomiky.


Naším cílem je realizace výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Tedy, jinak řečeno, cílem je uzavření cyklu znalostní ekonomiky.

Nedostatečná spolupráce mezi výzkumem a vývojem na jedné straně, a praxí na straně druhé, je velkým probléme Evropské unie vzhledem k USA a k Japonsku, a ještě větším problémem České republiky vzhledem k Evropské unii. Naše strategie se snaží nalézt řešení.

Žádná ze starších strategií, vypracovávaných pravicovými či levicovými vládami, nešla tak daleko, aby požadovala změny na úrovni ministerstev, agenturu pro inovace či změny v řízení vysokých škol. Žádná z nich také nevyřešila uzavření cyklu znalostní ekonomiky. Pro to je třeba více odvahy.

Naše strategie nenavrhuje školné, což je velmi kontroverzní téma, ani 50% vysokoškoláků v populaci, což považujeme nelogický požadavek vedoucí ke snížení úrovně absolventů.

Naše strategie se soustředí jen na znalostní ekonomiku, tedy systém procesů probíhající od vysokých škol, přes výzkum, vývoj, technologický transfer až po inovační podnikání. To považujeme pro konkurenceschopnost naší země klíčové.

Naše strategie podpory inovací a znalostní ekonomiky je postavena na 10 bodech:

1.
Vytvoření Ministerstva pro výzkum, vývoj a inovace z Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, z odboru pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády, z části MŠMT (základní výzkum, vysoké školy), z části MPO (aplikovaný výzkum). Do působnosti tohoto ministerstva by přešly vysoké školy, Akademie věd, Grantová agentura, Technologická agentura, Rada vysokých škol a další podobné instituce. Do správy tohoto ministerstva by přešly komunitární programy EU jako 7. rámcový program, respektive jeho nástupce Horizont 2020, a program CIP, respektive jeho nástupce COSME.
2.
Postupné sbližování systémů řízení, hodnocení a financování vysokých škol, Akademie věd a dalších výzkumných pracovišť tak, aby se zvýšila jejich produktivita v aplikovaném výzkumu, technologickém transferu, inovacích, a jejich podpora konkurenceschopnosti.
3.
Jasné definování malého množství priorit výzkumu, vývoje a inovací. Navázání finančních zdrojů výzkumu, vývoje a inovací na tyto priority.
4.
Vytvoření inovační agentury CzechInnovation, podle vzoru švédské agentury Vinnova, z části agentury CzechInvest a z části zcela nové, zaměřené na inovační infrastrukturu, inovační podnikání a technologický transfer.
5.
Spojení evropských programů OPPI a VaVpI, respektive jejich nástupců a přesun jejich administrace pod agenturu CzechInnovation.
6.
Vytvoření systému inovační infrastruktury a technologického transferu, kopírující systém vysokých škol a Akademie věd, ale odděleného od vysokých škol a Akademie věd. Úkolem tohoto systému bude podpora technologického transferu, inovačního podnikání, podpora vzniku nových inovačních firem a vytváření podmínek pro rozvoj existujících inovačních firem.
7.
Změna sytému řízení vysokých škol. Rozhodující kompetence budou přesunuty na správní rady vysokých škol. Rektoři a děkani vysokých škol budou voleni správními radami. Rozpočet vysokých škol budou schvalovat správní rady.
8.
Změna systému obsazování pedagogických míst na vysokých školách tak, aby bylo možno tato místa obsazovat také kvalifikovanými odborníky ze zahraničí či z průmyslu. Tituly profesorů a docentů budou udělovány dočasně, na konkrétní místo a na základě konkursů. Tak, jako to je obvyklé na západ od našich hranic. To přinese "čerstvý vítr" na české vysoké školy.
9.
Vytvoření Ministerstva hospodářství spojením MPO a MMR. Začlenění zbytku agentury CzechInvest do agentury CzechTrade.
10.
Vytvoření Ministerstva školství a kultury spojením MŠMT a MK.


Nutno říci, že pro konkurenceschopnost naší země jsou důležité i jiné věci, než jen znalostní ekonomika. Je to i dobře fungující bankovní systém, dobře fungující soudní systém a vymahatelnost práva, dobré mezinárodní vztahy a v neposlední řadě i nízká míra korupce. Ani tyto podmínky nejsou splněny, zejména je problémem vysoká míra korupce a špatně fungující soudní systém, neschopný zavést vymahatelnost práva. Pocit spravedlnosti jako by se z veřejného života vytratil. To je veřejností vnímáno jistě jako velký problém. Tomu se budou věnovat další návrhy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama