Březen 2013

Vománkové syndrom

22. března 2013 v 0:11

Vománkové syndrom


Máte problém kterou stranu volit ve volbách? Nemůžete si vybrat? Mate pocit, že se nové zajímavé strany po nějaké době pokazí? Ano, české politické strany a hnutí likviduje vážná nemoc, zvaná "Vománkové syndrom". Někdy může být i smrtelná.
Není to tak, že by politika zkazila slušné lidi. Je to tak, že slušní lidé politiku opustí, jsou vytlačeni a zůstávají tam jen ti druzí, kteří do politiky nepatří. A strany se kazí.
Jaký je průběh této zákeřné choroby? Vznikne nové politické hnutí, která si vetkne do štítu heslo: "Boj proti korupci." Něco takového podpoří každý.
Do hnutí vstupuje mnoho lidí. V podstatě se dělí na 2 skupiny, lidé s vizí a lide jen s jedním zájmem. Lidé s vizí chtějí něco zlepšit, třeba zdravotnictví či školství. Nebo chtějí jen pomoci dobré věci. Mají nadšení a chuť do práce. Jsou ochotni tomu obětovat svůj čas a energii.
Ale mezi nimi je i paní Vománková. Ta má jen jednu vizi, samu sebe. Chce zlepšit stav svého konta. A pro tuto vizi je ochotna obětovat kohokoliv a cokoliv, kromě sebe.
Paní Vománková není příliš inteligentní, ale dobře ví, že je pro ni smrtelně nebezpečný každý, kdo inteligentnější, než ona sama. A takových lidí je třeba se zbavit. Pletichy, intriky, zákulisní machinace a lži, to jsou její nástroje. Paní Vománková nemá žádné zvláštní vzdělání, seznam jejích odborných publikací, patentů, knih, uměleckých děl, projektů atd. je nulový. Ale musí se zbavit každého, jehož seznam je nenulový. Musí se zbavit každého, kdo v životě něco dokázal. Protože ona nedokázala nic.
Jejími příznivci jsou naopak ti, kteří jsou ještě méně inteligentní, než ona sama. Tito lidé dobře ví, že se sami v konkurenci těch lepších neprosadí. Ale s paní Vománkovou mají šanci. Ona jim naslibuje modré z nebe, obvykle ve formě poslaneckého mandátu či pozice radního apod. S každým mluví zvlášť a mají to jako své tajemství. Kdyby to se to všechno zveřejnilo, byl by to velký průšvih, protože by se ukázalo, že to jsou jen plané sliby.
Jak ta to funguje si můžeme ukázat na příkladu hypotetické komise pro stavbu nové radnice. Do komise byli jmenování 3 slovutní architekti a 2 nenápadní pánové, kteří nejsou odborníky, ale mají jiný zájem. Jeden architekt prosazuje stavbu bílé radnice, druhý žluté radnice a třetí zelené radnice. Očekávali bychom, že 3 architekti 2 neodborníky snadno přehlasují a výsledkem bude naprosto úžasná bílo-žluto-zelená radnice, syntéza toho nejlepšího ze 3 návrhů. Ale výsledek bude zcela jiný. Jednání jsou složitá a v řadě dílčích hlasování je postupně eliminován jeden architekt za druhým, díky šikovné zákulisní politice. Neodborníci si jsou vědomi toho, že vedle odborníků se neprosadí a tak je postupně vytlačují. Architekti zjišťují, že nemají prostor své vize prosadit, a postupně komisi opouštějí. Ne každý má žaludek na zákulisní machinace a ne každý je ochoten se pustit do boje. Vždyť tam šli s tím, že jim jde o věc a ne o něco jiného.
Výsledkem je ošklivá šedivá radnice. Je špatně postavená, ale zato je několikanásobně dražší, než původní návrh. V komisi zbyli jen ti 2 pánové, kteří sice nerozumějí architektuře, ale mají své jiné zájmy. Vyhrál ten dodavatel, který nabídl nejvíce, bez ohledu na architektonické kvality. A když chtějí ti 2 pánové, musí se správně zainteresovat i ti další na cestě, kudy zájem obou pánů poteče. A cena radnice roste.
Takových procesů probíhá celá řada a zůstávají jen ti s jiným zájmem, kteří se spojují. Vždyť mají jen jeden zájem. Využívají se různé "velrybářské techniky", pletichy, zákulisní machinace a kupují se hlasy při důležitých hlasováních. Nakonec jsou všichni odborníci se zájmem o věc eliminováni, zůstávají jen neodborníci, kteří se shodnou na jediném cíli. Voličům sice mohou nějakou dobu předstírat, že jim nějaké vize zbyly, ale dříve či později to praskne a strana se stává nevolitelnou. Jen si vzpomeňte na vývoj naší politické scény, příkladů najdete řadu.
Paní Vománková postupuje, okres, kraj, republika. Spojuje se s dalšími podobnými, vytlačuje a vylučuje každého, kdo je pro ni nebezpečný, tedy inteligentnější a schopnější než ona sama. Až tam nikdo inteligentní nezbude.
Paní Vománková se časem zlikviduje sama. Už přišla z jiné politické strany, kde se znemožnila a kterou musela kvůli pletichám opustit. Ve zmíněném hnutí k tomu také dojde. Bez vizí bude hnutí pro voliče nezajímavé. Čelem k prohraným volbám prohlédnou i ti méně inteligentní a paní Vománkovou vyženou. Ta půjde zas o dům dál škodit nějaké jiné straně.
Ale daleko horší je, že voliči, kteří dali svoji důvěru zmíněnému hnutí a zklamali se, nebudou ochotni v budoucnu podpořit nějakou novou politickou stranu, byť by byla sebelepší. A tak šanci dostanou extrémistické strany. Ty to vyřeší po svém. A bude tu opravdu velký průšvih. Přitom stačilo na začátku tak málo, nedat šanci paní Vománkové.

Volební systém

19. března 2013 v 22:30


Volební systém

1.
Souhlasíme s přímou volbou prezidenta. Budeme prosazovat přímou volbu hejtmanů, primátorů a starostů.

2.
Systém Poslanecké sněmovny a Senátu bude zachován, včetně jejich kompetencí. Zásadně se změní způsob volby poslanců a senátorů.

Poslanecká sněmovna:
Stát bude rozdělen na 100 obvodů se 2 mandáty. To je asi 100 000 obyvatel na obvod. Kandidovat mohou nejen politické strany a hnutí, 1 či 2 kandidáty, ale mohou kandidovat i nezávislí kandidáti, pokud získají aspoň 1 000 podpisů ze svého obvodu. Volič bude mít 2 hlasy pozitivní a 1 hlas negativní. Volba bude 1kolová a bude rozhodovat prostá většina. Poslanec je odvolatelný. Hlasování o jeho odvolání může vyvolat aspoň 10 000 podpisů z jeho obvodu.

Senát:
Stát bude jedním volebním obvodem s 81 senátory. Volit se bude po 2 letech na 6 let, tedy ve volbách se bude obsazovat 27 míst. Kandidáty mohou delegovat nejen politické strany a hnutí, 1 nebo 2, ale i vybrané organizace jako svazy národnostních menšin, Akademie věd, Rada vysokých škol, Svaz průmyslu, Hospodářská komora, Odbory, třeba i Myslivci, atd. Jde o to, vtáhnout do politiky i ty, kteří nechtějí mít nic společného s politickými stranami. Volič bude mít 20 hlasů pozitivních a 10 negativních. Volba bude 1-kolová a bude rozhodovat prostá většina.

Cíle ZOOM

19. března 2013 v 22:28

Cíle ZOOM


1. Změna volebního systému, která zásadně oslabí vliv politických stran a dá rozhodující moc voličům.

2. Změna justice, která zásadním způsobem zlepší prosazování spravedlnosti v naší zemi.

3. Změna hospodářské politiky státu, která postaví hospodářský rozvoj naší země na znalostní ekonomice.

Základní principy ZOOM

19. března 2013 v 22:27

Základní principy ZOOM


1. Přírodní zákony jsou vždy nadřazeny zákonům lidským.
V dřívějších dobách měli lidé pokoru před přírodou a vesmírem kolem nás. V současné době se mezi námi vyskytují lidé, kteří mají moc, ale procesům probíhajícím v přírodě a ve vesmíru dostatečně nerozumí. To vede ke vzniku některých myšlenkových proudů, které mají snahu zasahovat do dějů kolem nás naivním, hloupým až nesmyslným způsobem, nerespektujícím naše reálné možnosti a přírodní zákony. To se nám nutně musí vymstít. Takové přístupy odmítáme. Naše lidské zákony a postupy musí respektovat přírodní zákony. Jsme jen jeden živočišný druh žijící na povrchu jedné planety, v jedné sluneční soustavě, v jedné galaxii z mnoha.

2. Demokracii nelze budovat nedemokratickými metodami.
Odmítáme principy funkce politických stran či hnutí jako podnikatelských záměrů, řízených jako firmy, stran jednoho muže apod. Odmítáme totalitní či diktátorské prvky ve funkci politických stran či hnutí.

3. Lidé si jsou rovni.
Odmítáme všechny typy diskriminace, ať negativní či pozitivní. Diskriminace je vždy jen diskriminace. Odmítáme všechny názorové systémy hlásající nenávist mezi státy, národy, třídami, pohlavími, generacemi atd. I když lidé vstupují do soutěže se stejnými právy, nemusí dospět ke stejným výsledkům. Rozhodující jsou pouze schopnosti.

4. Nejprve je třeba dát lidem svobodu, pak zajistit spravedlnost a nakonec vybudovat demokracii.
Tyto 3 prvky jsou základní principy právního státu.

ZOOM

19. března 2013 v 22:25

ZOOM


Díváme se pod povrch problémů.


Hnutí pro inteligentní a slušné lidi.

Hnutí, které usiluje o změnu současné neutěšené situace změnou volebního systému, reformou justice a zavedením znalostní ekonomiky.

Hnutí, v první řadě, prosazuje právní stát, tedy svobodu, spravedlnost a demokracii. Hnutí, v druhé řadě, je středové, liberálně-konzervativní a bojuje proti totalitním prvkům v současném politickém sytému.